Bedrijf

Bloem­bol­lenbedrijf Bier­man BV is een fam­i­liebedrijf en omvat 3 locaties met ves­tigin­gen in Heiloo en Lim­men.
De hoofd­ves­tig­ing en kan­toor bevindt zich aan de West­er­weg 364 in Heiloo.

Bier­man B.V. is al meer dan 15 jaar MPS– A+ gecer­ti­ficeerd. Onze bloe­men hebben op de veil­ing een betrouw­baarheid klasse A op de Qual­ity Index (QI) van Royal FloraHolland.

Bloem­bol­lenbedrijf Bier­man B.V. is gespe­cialiseerd in de broeierij van tulpen en de teelt van lelies. Wij lopen hier­bij voorop met een opti­male automa­tis­er­ing van de ver­w­erk­ing en maken hier­bij zoveel mogelijk gebruik van gecer­ti­ficeerde lever­anciers.
De bollen wor­den deels door ons zelf geteeld in de Noor­doost­polder, waar­bij wij nauw samen­werken met MTS Schot in Rut­ten.
Overige par­ti­jen bollen wor­den betrokken van gerenom­meerde leveranciers.

Onze tulpen en lelies vin­den hun weg naar de con­sument via Royal Flo­raHol­land Con­nect, L&M Rijns­burg en de veilin­gen.
Voor onze tulpen maken wij deel uit van het samen­werk­ingsver­band Grow­ing Together.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.biermanbv.com/bloemen/bedrijf/