Betrieb

Het Bloem­bol­lenbedrijf Bier­man BV, tel­ers van bol­bloe­men, bestaat uit 3 locaties en is geves­tigd op de West­er­weg te Heiloo.

Het bedrijf teelt jaar­lijks ongeveer 17 miljoen tulpen op water en  7 miljoen leliebloemen

Bier­man B.V. is al meer dan 10 jaar MPS– A gecertificeerd.

Onze bloe­men hebben  een betrouw­baarheid index (BI) van 97 .

De direc­tie wordt gevormd door  J.W. Bier­man en L.H. Bier­man en heeft  7 vaste medew­erk­ers in dienst.

Gedurende het tulpen en lelie seizoen wordt per­son­eels­be­stand aange­vuld via Mon­dial Detacher­ing B.V.  die vol­doet aan de nor­men van NEN 4400–1.

Het bedrijf maakt zoveel mogelijk gebruik van gecer­ti­ficeerde bedrijven.

In het jaar 2012 telen wij :

-        17 miljoen tulpen;
die bloeien van week 1 tot week 17

-         7 miljoen lelies hoofdza­ke­lijk L.A.’s;
die bloeien  van week 12 tot week 41 weke­lijks  200.000– 300.000.

Afzet: Flora Hol­land Con­nect en de veilingen

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://www.biermanbv.com/bloemen/bedrijf/?lang=de