Tulpen

Onze  tulpen­bollen wor­den ingekocht vee­lal bij relatiepar­ti­jen. Wij zijn selec­tief met onze inkoop; wat de kwaliteit bevorderd. De preparatie wordt door Bloem­bol­lenbedrijf Bier­man zelf gedaan. Jaar­lijks broeien wij een mix van var­iëteiten op hydro­cul­tuur vanaf decem­ber tot begin mei. In decem­ber 2012 werd de eerste Furora Bosma­chine geïn­stalleerd. De uni­for­miteit en kwaliteit van elk bos tulpen is hier­mee gegaran­deerd. Sinds 2014 wordt het bossen van de tulpen op beide tuinen 100% automa­tisch gedaan met behulp van 3 Furora bosma­chines. In de video een korte impressie van het volau­toma­tis­che bossys­teem.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.biermanbv.com/bloemen/tulpen/